User Tools

Site Tools


2593--11229-brookebowers-la-gi

Brookebowers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11229
Tên thay thế 1999 JX52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8979298
Viễn điểm quỹ đạo 2.5806896
Độ lệch tâm 0.1524487
Chu kỳ quỹ đạo 1223.9669039
Độ bất thường trung bình 142.77500
Độ nghiêng quỹ đạo 3.63031
Kinh độ của điểm nút lên 95.11536
Acgumen của cận điểm 260.23737
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11229 Brookebowers (1999 JX52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 2 tháng 10 năm 2015. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11229 Brookebowers
2593--11229-brookebowers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)