User Tools

Site Tools


2594--11426-molster-la-gi

11426 Molster là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2042.4811107 ngày (5.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2594--11426-molster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)