User Tools

Site Tools


2595--11678-brevard-la-gi

Brevard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi I. P. Griffin
Nơi khám phá Cocoa, Florida
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11678
Tên thay thế 1998 DT10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0267564
Viễn điểm quỹ đạo 2.8979552
Độ lệch tâm 0.1769035
Chu kỳ quỹ đạo 1411.3172353
Độ bất thường trung bình 197.97386
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19742
Kinh độ của điểm nút lên 258.74928
Acgumen của cận điểm 307.87529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11678 Brevard (1998 DT10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1998 bởi I. P. Griffin ở Cocoa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11678 Brevard
2595--11678-brevard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)