User Tools

Site Tools


2596--11856-nicolabonev-la-gi

11856 Nicolabonev (tên chỉ định: 1988 RM8) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Vladimir Shkodrov ở Rozhen National Astronomical Observatory ngày 11 tháng 9 năm 1988. Nó được đặt theo tên Nicola Bonev, longtime head of the astronomy department ở Sofia University và founder thuộc Institute of Astronomy of the Bulgarian Academy of Sciences.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2596--11856-nicolabonev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)