User Tools

Site Tools


2597--12073-larimer-la-gi

Larimer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12073
Tên thay thế 1998 FD66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2162678
Viễn điểm quỹ đạo 2.6182676
Độ lệch tâm 0.0831517
Chu kỳ quỹ đạo 1372.7313327
Độ bất thường trung bình 180.45081
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23666
Kinh độ của điểm nút lên 199.00654
Acgumen của cận điểm 73.62482
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12073 Larimer (1998 FD66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12073 Larimer
2597--12073-larimer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)