User Tools

Site Tools


2598--12261-ledouanier-la-gi

Ledouanier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12261
Đặt tên theo Henri Rousseau
Tên thay thế 1989 TY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8761251
Viễn điểm quỹ đạo 2.5803999
Độ lệch tâm 0.1580323
Chu kỳ quỹ đạo 1214.9208069
Độ bất thường trung bình 293.80979
Độ nghiêng quỹ đạo 5.92569
Kinh độ của điểm nút lên 163.94938
Acgumen của cận điểm 116.16865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

12261 Ledouanier (1989 TY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12261 Ledouanier
2598--12261-ledouanier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)