User Tools

Site Tools


2600--12873-clausewitz-la-gi

Clausewitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12873
Đặt tên theo Carl von Clausewitz
Tên thay thế 1998 OU7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0507728
Viễn điểm quỹ đạo 2.6382256
Độ lệch tâm 0.1252832
Chu kỳ quỹ đạo 1311.2139791
Độ bất thường trung bình 255.68944
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33762
Kinh độ của điểm nút lên 297.80112
Acgumen của cận điểm 26.69492
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12873 Clausewitz (1998 OU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12873 Clausewitz
2600--12873-clausewitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)