User Tools

Site Tools


2603--13722-campobagatin-la-gi

13722 Campobagatin
Tên
Tên Campobagatin
Tên chỉ định 1998 QO54
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 27 tháng 8 năm 1998
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.210952
Bán trục lớn (a) 2.6248693 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0711479 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1785907 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.25 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.52196°
Kinh độ (Ω) 269.34555°
Acgumen (ω) 45.05138°
Độ bất thường trung bình (M) 82.47304°

13722 Campobagatin là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.0537252 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.210952 và chu kỳ quỹ đạo là 1553.3164882 ngày (4.25 năm).[1]

Cabrera có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.62466418 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 7.19247°.

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1998 bởi Felix Aguilar Note.

Nó được đặt theo tên Adriano Campo Bagatin.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2008. 
2603--13722-campobagatin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)