User Tools

Site Tools


2604--14054-du-ek-la-gi

14054 Dušek
Tên
Tên Dušek
Tên chỉ định 1996 AR
Phát hiện
Người phát hiện M. Tichy, Z. Moravec
Ngày phát hiện 12 tháng 1 năm 1996
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1839563
Bán trục lớn (a) 2.4192983 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.41929831 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.4192983 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.76 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.93644°
Kinh độ (Ω) 86.91880°
Acgumen (ω) 21.55656°
Độ bất thường trung bình (M) 107.60005°

14054 Dušek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1374.4613925 ngày (3.76 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2604--14054-du-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)