User Tools

Site Tools


2605--14372-paulgerhardt-la-gi

Paulgerhardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14372
Đặt tên theo Paul Gerhardt
Tên thay thế 1989 AD6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7250800
Viễn điểm quỹ đạo 3.2664884
Độ lệch tâm 0.0903617
Chu kỳ quỹ đạo 1893.9312236
Độ bất thường trung bình 275.19397
Độ nghiêng quỹ đạo 9.78808
Kinh độ của điểm nút lên 192.27375
Acgumen của cận điểm 258.84109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

14372 Paulgerhardt (1989 AD6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14372 Paulgerhardt
2605--14372-paulgerhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)