User Tools

Site Tools


2606--15106-swanson-la-gi

Swanson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15106
Tên thay thế 2000 CA45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0714143
Viễn điểm quỹ đạo 3.1526031
Độ lệch tâm 0.2069650
Chu kỳ quỹ đạo 1541.9147686
Độ bất thường trung bình 15.47310
Độ nghiêng quỹ đạo 4.08028
Kinh độ của điểm nút lên 209.10301
Acgumen của cận điểm 249.13056
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15106 Swanson (2000 CA45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15106 Swanson
2606--15106-swanson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)