User Tools

Site Tools


2607--15890-prachatice-la-gi

Prachatice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy và Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15890
Đặt tên theo Prachatice
Tên thay thế 1997 GY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9351902
Viễn điểm quỹ đạo 2.3464186
Độ lệch tâm 0.0960453
Chu kỳ quỹ đạo 1144.0998169
Độ bất thường trung bình 215.67411
Độ nghiêng quỹ đạo 2.66601
Kinh độ của điểm nút lên 201.68076
Acgumen của cận điểm 339.24104
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4

15890 Prachatice (1997 GY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1997 bởi M. Tichy và Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15890 Prachatice
2607--15890-prachatice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)