User Tools

Site Tools


2608--10885-horimasato-la-gi

Horimasato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10885
Tên thay thế 1996 VE9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8813962
Viễn điểm quỹ đạo 3.1361974
Độ lệch tâm 0.0423427
Chu kỳ quỹ đạo 1906.2845117
Độ bất thường trung bình 326.89608
Độ nghiêng quỹ đạo 10.99308
Kinh độ của điểm nút lên 78.48914
Acgumen của cận điểm 90.71261
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

10885 Horimasato (1996 VE9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt tên cho Masato Hori.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2608--10885-horimasato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)