User Tools

Site Tools


2609--11061-lagerl-f-la-gi

11061 Lagerlöf là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1691.3796020 ngày (4.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
2609--11061-lagerl-f-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)