User Tools

Site Tools


2610--11238-johanmaurits-la-gi

Johanmaurits
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11238
Đặt tên theo John Maurice, Prince of Nassau-Siegen
Tên thay thế 2044 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0790010
Viễn điểm quỹ đạo 2.3681394
Độ lệch tâm 0.0650167
Chu kỳ quỹ đạo 1211.0851838
Độ bất thường trung bình 263.18068
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87881
Kinh độ của điểm nút lên 349.94345
Acgumen của cận điểm 243.55974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11238 Johanmaurits (2044 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11238 Johanmaurits
2610--11238-johanmaurits-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)