User Tools

Site Tools


2612--11679-brucebaker-la-gi

Brucebaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Near-Earth Asteroid Tracking Team (NEAT)
Nơi khám phá Haleakala, Maui, HI
Ngày khám phá 25 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11679
Tên thay thế 1998 DE11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9861417
Viễn điểm quỹ đạo 2.3168843
Độ lệch tâm 0.0768628
Chu kỳ quỹ đạo 1152.6949367
Độ bất thường trung bình 44.78589
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55019
Kinh độ của điểm nút lên 227.73249
Acgumen của cận điểm 330.78661
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11679 Brucebaker (1998 DE11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 2 năm 1998 Nhóm truy vết thiên thạch gần Trái Đất (NEAT) ở Haleakala, Maui, HI.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11679 Brucebaker
2612--11679-brucebaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)