User Tools

Site Tools


2613--11860-uedasatoshi-la-gi

Uedasatoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11860
Tên thay thế 1988 UP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5921906
Viễn điểm quỹ đạo 3.6924418
Độ lệch tâm 0.1750701
Chu kỳ quỹ đạo 2034.5729327
Độ bất thường trung bình 224.05224
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41590
Kinh độ của điểm nút lên 88.57962
Acgumen của cận điểm 249.24980
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11860 Uedasatoshi (1988 UP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1988 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11860 Uedasatoshi
2613--11860-uedasatoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)