User Tools

Site Tools


2614--12074-carolinelau-la-gi

Carolinelau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12074
Tên thay thế 1998 FZ68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2461124
Viễn điểm quỹ đạo 2.9255308
Độ lệch tâm 0.1313738
Chu kỳ quỹ đạo 1518.7849012
Độ bất thường trung bình 84.62293
Độ nghiêng quỹ đạo 9.44661
Kinh độ của điểm nút lên 199.17392
Acgumen của cận điểm 82.11685
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12074 Carolinelau (1998 FZ68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12074 Carolinelau
2614--12074-carolinelau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)