User Tools

Site Tools


2615--12262-nishio-la-gi

Nishio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12262
Tên thay thế 1989 UL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3927653
Viễn điểm quỹ đạo 3.1618249
Độ lệch tâm 0.1384548
Chu kỳ quỹ đạo 1690.5634066
Độ bất thường trung bình 350.82045
Độ nghiêng quỹ đạo 5.44683
Kinh độ của điểm nút lên 217.89616
Acgumen của cận điểm 191.05407
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12262 Nishio (1989 UL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12262 Nishio
2615--12262-nishio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)