User Tools

Site Tools


2616--12447-yatescup-la-gi

Yatescup
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12447
Đặt tên theo Yates Cup
Tên thay thế 1996 XA12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7134429
Viễn điểm quỹ đạo 2.6142609
Độ lệch tâm 0.2081515
Chu kỳ quỹ đạo 1162.6251663
Độ bất thường trung bình 44.79406
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40115
Kinh độ của điểm nút lên 86.54588
Acgumen của cận điểm 192.52156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12447 Yatescup (1996 XA12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên Yates Cup, a Canadian football trophy awarded to Ontario University Athletics football champion. It was first presented in 1898 và is the oldest active football trophy in North America.[1]

  1. ^ “Yatescup”. Canadian Asteroids. Royal Astronomical Society of Canada. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2008. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12447 Yatescup
2616--12447-yatescup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)