User Tools

Site Tools


2618--12874-poisson-la-gi

Poisson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12874
Đặt tên theo Siméon Denis Poisson
Tên thay thế 1998 QZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6530415
Viễn điểm quỹ đạo 3.0360627
Độ lệch tâm 0.0673254
Chu kỳ quỹ đạo 1752.3435283
Độ bất thường trung bình 101.13922
Độ nghiêng quỹ đạo 1.75681
Kinh độ của điểm nút lên 176.17241
Acgumen của cận điểm 89.19201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12874 Poisson (1998 QZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12874 Poisson
2618--12874-poisson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)