User Tools

Site Tools


2619--13154-petermrva-la-gi

Petermrva
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi [[A. Gal�d]] và A. Pravda
Nơi khám phá Astronomical và Geophysical Observatory, Modra
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13154
Tên thay thế 1995 RC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8415568
Viễn điểm quỹ đạo 2.5785702
Độ lệch tâm 0.1667403
Chu kỳ quỹ đạo 1200.0672038
Độ bất thường trung bình 290.21021
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52611
Kinh độ của điểm nút lên 331.71566
Acgumen của cận điểm 58.68577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13154 Petermrva (1995 RC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1995 bởi [[A. Gal�d]] và A. Pravda ở Astronomical và Geophysical Observatory, Modra.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13154 Petermrva
2619--13154-petermrva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)