User Tools

Site Tools


2621--15107-toepperwein-la-gi

Toepperwein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15107
Tên thay thế 2000 CR49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8717689
Viễn điểm quỹ đạo 2.6728057
Độ lệch tâm 0.1762622
Chu kỳ quỹ đạo 1251.1036211
Độ bất thường trung bình 35.81497
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59130
Kinh độ của điểm nút lên 266.15271
Acgumen của cận điểm 13.86403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15107 Toepperwein (2000 CR49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15107 Toepperwein
2621--15107-toepperwein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)