User Tools

Site Tools


2622--15495-bogie-la-gi

Bogie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15495
Tên thay thế 1999 DF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3669842
Viễn điểm quỹ đạo 3.1389170
Độ lệch tâm 0.1402010
Chu kỳ quỹ đạo 1668.3841755
Độ bất thường trung bình 99.47782
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52510
Kinh độ của điểm nút lên 214.77094
Acgumen của cận điểm 207.40708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

15495 Bogie (1999 DF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15495 Bogie
2622--15495-bogie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)