User Tools

Site Tools


2623--15896-birkhoff-la-gi

Birkhoff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 13 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15896
Đặt tên theo George David Birkhoff
Tên thay thế 1997 LX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0468842
Viễn điểm quỹ đạo 2.7989568
Độ lệch tâm 0.1551996
Chu kỳ quỹ đạo 1377.5493512
Độ bất thường trung bình 342.41485
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98192
Kinh độ của điểm nút lên 139.45089
Acgumen của cận điểm 115.58089
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

15896 Birkhoff (1997 LX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 6 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15896 Birkhoff
2623--15896-birkhoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)