User Tools

Site Tools


2625--11063-poynting-la-gi

Poynting
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11063
Đặt tên theo John Henry Poynting
Tên thay thế 1991 VC6; 1951 LK; 1986 PV; 1998 FK87
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 2 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.9895262
Viễn điểm quỹ đạo 3.3285410
Độ lệch tâm 0.2517860
Chu kỳ quỹ đạo 1583.7410330
Độ bất thường trung bình 146.41648
Độ nghiêng quỹ đạo 8.62950
Kinh độ của điểm nút lên 101.95956
Acgumen của cận điểm 203.62318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

11063 Poynting (1991 VC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

The asteroid owes its name to the English physicist John Henry Poynting.

  • Poynting JPL Small-Body Database Browser ngày 11063 Poynting
2625--11063-poynting-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)