User Tools

Site Tools


2626--11239-marcgraf-la-gi

Marcgraf
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11239
Đặt tên theo Georg Marcgrave
Tên thay thế 4141 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0858056
Viễn điểm quỹ đạo 2.9899148
Độ lệch tâm 0.1781243
Chu kỳ quỹ đạo 1476.7261801
Độ bất thường trung bình 217.12215
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37125
Kinh độ của điểm nút lên 216.06686
Acgumen của cận điểm 232.23672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11239 Marcgraf (4141 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11239 Marcgraf
2626--11239-marcgraf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)