User Tools

Site Tools


2627--11428-alcino-s-la-gi

11428 Alcinoös là một tiểu hành tinh, được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 by C.J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld.[1] Tiểu hành tinh này được phân loại là một thiên thể Troia của Sao Mộc.[1] Nó được đặt theo tên Alcinous, một vị vua đã cung cấp chỗ ở cho Odysseus.[1]

2627--11428-alcino-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)