User Tools

Site Tools


2629--11868-kleinrichert-la-gi

Kleinrichert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. P. Binzel
Nơi khám phá McGraw-Hill Observatory
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11868
Tên thay thế 1989 TY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5876953
Viễn điểm quỹ đạo 3.3692275
Độ lệch tâm 0.1311973
Chu kỳ quỹ đạo 1877.5279153
Độ bất thường trung bình 339.58210
Độ nghiêng quỹ đạo 9.20729
Kinh độ của điểm nút lên 333.48283
Acgumen của cận điểm 270.10707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11868 Kleinrichert (1989 TY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1989 bởi R. P. Binzel ở McGraw-Hill Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11868 Kleinrichert
2629--11868-kleinrichert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)