User Tools

Site Tools


2630--12075-legg-la-gi

Legg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12075
Tên thay thế 1998 FX69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0567773
Viễn điểm quỹ đạo 2.8632347
Độ lệch tâm 0.1639137
Chu kỳ quỹ đạo 1409.2975509
Độ bất thường trung bình 157.39741
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95808
Kinh độ của điểm nút lên 133.59124
Acgumen của cận điểm 145.97101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12075 Legg (1998 FX69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12075 Legg
2630--12075-legg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)