User Tools

Site Tools


2631--12267-denneau-la-gi

12267 Denneau
Tên
Tên Denneau
Tên chỉ định 1990 KN1
Phát hiện
Người phát hiện Spacewatch
Ngày phát hiện 31 tháng 5 năm 1990
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0705220
Bán trục lớn (a) 1.9284865 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7924858 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.0644872 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 2.68 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 19.15063°
Kinh độ (Ω) 240.18982°
Acgumen (ω) 255.41479°
Độ bất thường trung bình (M) 353.35091°

12267 Denneau là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 978.1902432 ngày (2.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2631--12267-denneau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)