User Tools

Site Tools


2632--12448-mr-tompkins-la-gi

12448 Mr. Tompkins là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1270.2711905 ngày (3.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
2632--12448-mr-tompkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)