User Tools

Site Tools


2633--12627-maryedwards-la-gi

12627 Maryedwards (tên chỉ định: 1230 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 25 tháng 3 năm 1971. Nó được đặt theo tên Mary Edwards, nhà toán học và nhà thiên văn học Anh vào thế kỷ 18, 19.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12627 Maryedwards
2633--12627-maryedwards-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)