User Tools

Site Tools


2634--12878-erneschiller-la-gi

Erneschiller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12878
Tên thay thế 1998 QH11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3724706
Viễn điểm quỹ đạo 2.8777404
Độ lệch tâm 0.0962380
Chu kỳ quỹ đạo 1553.5260943
Độ bất thường trung bình 88.27533
Độ nghiêng quỹ đạo 3.63725
Kinh độ của điểm nút lên 94.53402
Acgumen của cận điểm 244.59827
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12878 Erneschiller (1998 QH11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12878 Erneschiller
2634--12878-erneschiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)