User Tools

Site Tools


2635--13156-mannoucyo-la-gi

13156 Mannoucyo (tên chỉ định: 1995 SP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 20 tháng 9 năm 1995. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Mannō, Kagawa Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13156 Mannoucyo
2635--13156-mannoucyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)