User Tools

Site Tools


2636--13408-deadoklestic-la-gi

13408 Deadoklestic (tên chỉ định: 1999 TF14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Mario Jurić và Korado Korlević ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 10 tháng 10 năm 1999. Nó được đặt theo tên Dea Doklestic, a geophysicist và Jurić's wife.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13408 Deadoklestic
2636--13408-deadoklestic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)