User Tools

Site Tools


2637--14057-manfredstoll-la-gi

Manfredstoll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer và E. Obermair
Nơi khám phá Linz
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14057
Tên thay thế 1996 AV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1087316
Viễn điểm quỹ đạo 2.7477264
Độ lệch tâm 0.1315763
Chu kỳ quỹ đạo 1382.0790569
Độ bất thường trung bình 21.92876
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08585
Kinh độ của điểm nút lên 123.29824
Acgumen của cận điểm 77.92199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

14057 Manfredstoll (1996 AV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1996 bởi E. Meyer và E. Obermair ở Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14057 Manfredstoll
2637--14057-manfredstoll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)