User Tools

Site Tools


2638--15109-wilber-la-gi

Wilber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15109
Tên thay thế 2000 CW61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1715728
Viễn điểm quỹ đạo 2.5595046
Độ lệch tâm 0.0819965
Chu kỳ quỹ đạo 1328.9037526
Độ bất thường trung bình 11.13165
Độ nghiêng quỹ đạo 6.66017
Kinh độ của điểm nút lên 218.50826
Acgumen của cận điểm 33.78406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15109 Wilber (2000 CW61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15109 Wilber
2638--15109-wilber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)