User Tools

Site Tools


2641--10888-yamatano-orochi-la-gi

Yamatano-orochi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Shimizu và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10888
Tên thay thế 1996 XT30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8981176
Viễn điểm quỹ đạo 3.4642654
Độ lệch tâm 0.0889836
Chu kỳ quỹ đạo 2072.4456776
Độ bất thường trung bình 220.89310
Độ nghiêng quỹ đạo 18.16175
Kinh độ của điểm nút lên 80.55372
Acgumen của cận điểm 148.07974
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

10888 Yamatano-orochi (1996 XT30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1996 bởi Y. Shimizu và T. Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura. Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Yamatano-orochi, một con rắn thần thoại.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2641--10888-yamatano-orochi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)