User Tools

Site Tools


2643--11240-piso-la-gi

Piso
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11240
Đặt tên theo Willem Piso
Tên thay thế 4175 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9893865
Viễn điểm quỹ đạo 2.4843143
Độ lệch tâm 0.1106305
Chu kỳ quỹ đạo 1221.9511301
Độ bất thường trung bình 338.49740
Độ nghiêng quỹ đạo 4.34992
Kinh độ của điểm nút lên 200.56404
Acgumen của cận điểm 282.18745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

11240 Piso (4175 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11240 Piso
2643--11240-piso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)