User Tools

Site Tools


2644--11429-demodokus-la-gi

Demodokus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11429
Tên thay thế 4655 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.1373126
Viễn điểm quỹ đạo 5.4636714
Độ lệch tâm 0.0307857
Chu kỳ quỹ đạo 4457.3084568
Độ bất thường trung bình 239.63424
Độ nghiêng quỹ đạo 17.05021
Kinh độ của điểm nút lên 6.44444
Acgumen của cận điểm 89.01738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.1

11429 Demodokus (4655 P-L) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, and T. Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11429 Demodokus
2644--11429-demodokus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)