User Tools

Site Tools


2645--11682-shiwaku-la-gi

Shiwaku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Abe
Nơi khám phá Yatsuka
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11682
Tên thay thế 1998 EX6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0150266
Viễn điểm quỹ đạo 2.8392006
Độ lệch tâm 0.1697848
Chu kỳ quỹ đạo 1381.1269236
Độ bất thường trung bình 192.55857
Độ nghiêng quỹ đạo 3.05412
Kinh độ của điểm nút lên 76.71393
Acgumen của cận điểm 167.63958
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11682 Shiwaku (1998 EX6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1998 bởi H. Abe ở Yatsuka.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11682 Shiwaku
2645--11682-shiwaku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)