User Tools

Site Tools


2646--11870-sverige-la-gi

Sverige
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11870
Đặt tên theo Thụy Điển
Tên thay thế 1989 TC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4597878
Viễn điểm quỹ đạo 3.6347682
Độ lệch tâm 0.1927918
Chu kỳ quỹ đạo 1942.9720434
Độ bất thường trung bình 111.76593
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79394
Kinh độ của điểm nút lên 168.92571
Acgumen của cận điểm 301.28348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11870 Sverige (1989 TC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Tiểu hành tinh named after Sverige (Thụy Điển), a country ở Northern Europe.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11870 Sverige
2646--11870-sverige-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)