User Tools

Site Tools


2647--12270-bozar-la-gi

Bozar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12270
Tên thay thế 1990 QR9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2193361
Viễn điểm quỹ đạo 3.0397555
Độ lệch tâm 0.1560002
Chu kỳ quỹ đạo 1557.4694548
Độ bất thường trung bình 48.85686
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72218
Kinh độ của điểm nút lên 145.74166
Acgumen của cận điểm 202.70040
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12270 Bozar (1990 QR9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12270 Bozar
2647--12270-bozar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)