User Tools

Site Tools


2648--12456-genichiaraki-la-gi

12456 Genichiaraki (tên chỉ định: 1997 AC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 2 tháng 1 năm 1997. Nó được đặt theo tên Genichi Araki, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản who co-discovered Comet IRAS-Araki-Alcock.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12456 Genichiaraki
2648--12456-genichiaraki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)