User Tools

Site Tools


2650--12880-juliegrady-la-gi

Juliegrady
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12880
Tên thay thế 1998 QM25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6590048
Viễn điểm quỹ đạo 2.6890582
Độ lệch tâm 0.0056195
Chu kỳ quỹ đạo 1597.1592571
Độ bất thường trung bình 54.89712
Độ nghiêng quỹ đạo 2.80956
Kinh độ của điểm nút lên 32.28355
Acgumen của cận điểm 324.72959
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12880 Juliegrady (1998 QM25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12880 Juliegrady
2650--12880-juliegrady-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)