User Tools

Site Tools


2651--13157-searfoss-la-gi

Searfoss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13157
Đặt tên theo Richard A. Searfoss
Tên thay thế 1995 TQ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1134412
Viễn điểm quỹ đạo 2.3220582
Độ lệch tâm 0.0470335
Chu kỳ quỹ đạo 1206.3330070
Độ bất thường trung bình 174.10697
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33347
Kinh độ của điểm nút lên 19.43572
Acgumen của cận điểm 135.34755
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13157 Searfoss (1995 TQ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13157 Searfoss
2651--13157-searfoss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)