User Tools

Site Tools


2652--13411-olrap-la-gi

OLRAP
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13411
Tên thay thế 1999 UO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1494864
Viễn điểm quỹ đạo 3.1474902
Độ lệch tâm 0.1884101
Chu kỳ quỹ đạo 1574.3290603
Độ bất thường trung bình 54.65876
Độ nghiêng quỹ đạo 12.74207
Kinh độ của điểm nút lên 36.82447
Acgumen của cận điểm 264.13784
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13411 OLRAP (1999 UO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1999 bởi P. Antonini ở Bedoin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13411 OLRAP
2652--13411-olrap-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)