User Tools

Site Tools


2653--13729-nicolewen-la-gi

Nicolewen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13729
Tên thay thế 1998 RO22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1646568
Viễn điểm quỹ đạo 2.4997848
Độ lệch tâm 0.0718474
Chu kỳ quỹ đạo 1300.9269538
Độ bất thường trung bình 129.37845
Độ nghiêng quỹ đạo 3.90671
Kinh độ của điểm nút lên 172.15561
Acgumen của cận điểm 305.57738
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13729 Nicolewen (1998 RO22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13729 Nicolewen
2653--13729-nicolewen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)