User Tools

Site Tools


2654--14060-patersonewen-la-gi

Patersonewen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14060
Đặt tên theo Paterson Ewen
Tên thay thế 1996 BM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2336171
Viễn điểm quỹ đạo 2.5228797
Độ lệch tâm 0.0608142
Chu kỳ quỹ đạo 1339.6280471
Độ bất thường trung bình 341.10010
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40930
Kinh độ của điểm nút lên 357.27241
Acgumen của cận điểm 277.00924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

14060 Patersonewen (1996 BM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14060 Patersonewen
2654--14060-patersonewen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)